Fundusze UE

ALUDOOR SPÓŁKA CYWILNA PIOTR PIĄTEK, ANDRZEJ ORŁOWSKI, HUBERT WIŚNIEWSKI
realizuje projekt pn.„Inwestycja w specjalistyczną maszynę i oprogramowanie celem dywersyfikacji oferty spółki ALUDOOR o udoskonaloną linię okien aluminiowych o podwyższonych parametrach mechanicznych (wytrzymałościowych) i termoizolacyjnych”.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.3.

Cele i planowane efekty projektu:
dywersyfikacji oferty spółki ALUDOOR o udoskonaloną linię okien aluminiowych o podwyższonych parametrach mechanicznych (wytrzymałościowych) i termoizolacyjnych

Wartość projektu: 1 031 268,90 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 503 058,00 PLN
Projekt realizowany w okresie 01.04.2019 r. – 31.12.2019 r.. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Huberta Wiśniewskiego – Wspólnika, Tel: 783 132 651