PONZIO NT152SG

System konstrukcji słupowo-ryglowych przeznaczony do budowy ścian strukturalnych, zakwalifikowany do grupy materiałowej RMG 1.0.
Konstrukcja ściany oparta jest na słupach pełnych, połówkach i ryglach, których szerokość wynosi 52 mm.
Z zewnątrz tworzy jednolitą gładką ścianę szkła podzieloną pionowymi i poziomymi liniami o szerokości 16 mm.
W systemie zastosowano kilka możliwości mocowania tafli szkła: klejenie strukturalne oraz chwytanie mechaniczne.
Sposoby te pozwalają na indywidualne formowanie kształtu ściany osłonowej. Istnieje również możliwość konstruowania ścian prostych lub po łuku.

Dopuszczenia
Europejska Aprobata Techniczna ETA -08/0288 „Zestaw wyrobów do wykonywania ścian osłonowych z oszkleniem ze spoiwem konstrukcyjnym”.